projecten

Uitgangspunt voor de projecten is het sociaal-maatschappelijke aspect van het gekozen onderwerp dat op antropologische wijze wordt onderzocht onder gemengde bevolkingsgroepen. Onze aanpak is onderzoeksmatig, het onderwerp wordt uitgediept, van binnen naar buiten gekeerd.

Meestal zoeken wij samenwerking met andere partijen die gespecialiseerd zijn in het onderwerp om een verdere verdieping te krijgen. Deze informatie en de input van de betrokken mensen dient als materiaal voor het te realiseren kunstwerk.