over

Stichting Tijdelijk Zicht stelt zich tot doel op specifieke locaties tijdelijke kunstprojecten in de openbare ruimte te realiseren, zodanig dat er communicatie ontstaat tussen plaats, kunstenaar en publiek.

Uitgangspunt voor de projecten is het sociaal-maatschappelijke aspect van het gekozen onderwerp dat op antropologische wijze wordt onderzocht onder gemengde bevolkingsgroepen. Onze aanpak is onderzoeksmatig, het onderwerp wordt uitgediept, van binnen naar buiten gekeerd.
Meestal zoeken wij samenwerking met andere partijen die gespecialiseerd zijn in het onderwerp om een verdere verdieping te krijgen. Deze informatie en de input van de betrokken mensen dient als materiaal voor het te realiseren kunstwerk.

Tijdelijk Zicht initieert en organiseert de projecten en zoekt daar, indien nodig, andere kunstenaars bij. Zij wil, naast het kunstpubliek, een publiek bereiken welke niet direct met kunst en aanraking komt.

Like Stichting Tijdelijk Zicht op Facebook

 

bestuur:

voorzitter –             Nelleke Zandwijk (schrijfster)
penningmeester –   Maco Combee (docent CKV)
secretaris –             Marjo Postma (geluidsvrouw)